×

Členské příspěvky

Příspěvky na rok 2023 prosím uhraďte do konce dubna na účet: 2802095258/2010 Jako variabilní symbol použijte číslo chaty. Děkujeme

Kalendář akcí

Fotogalerie

Výročí

65
17. dubna Hugo Chuchler
75
02. května Miloslav Ježek
70
13. května Ivana Tichá
80
29. května Jiří Šťastný
50
09. června Kateřina Vůjtěchová
70
18. června Pavel Kukla
65
11. července Josef Pešek
50
17. září Jan Všetečka
55
04. října Marcela Vysoká
75
11. října Vladimír Ligaun
50
06. listopadu Martina Hrdličková
70
10. prosince Ludmila Poláková
55
17. prosince Lucie Houdková
45
31. prosince Lenka Jandová
81
28. ledna Ludmila Bláhová